DDC Hrvatska kontakti

Sjedište Dunav-Drava cement

Dunav-Drava Cement d.o.o. Zagreb Ivana Lučića 2a/10 kat
10000 Zagreb
Hrvatska

Duško Čuček

Direktor - Dunav-Drava Cement

Dunav-Drava Cement d.o.o. Zagreb Ivana Lučića 2a/10 kat
10000 Zagreb
Hrvatska

Ozren Štignjedec

Referent za marketing, prodaju, ispitivanje tržišta i naplatu potraživanja

Dunav-Drava Cement d.o.o. Zagreb Ivana Lučića 2a/10 kat
10000 Zagreb
Hrvatska

Tajana Krsnik

Administrator na poslovima prodaje i otpreme cementa

Dunav-Drava Cement d.o.o. Zagreb Ivana Lučića 2a/10 kat
10000 Zagreb
Hrvatska