DDC Hrvatska kontakti

Sjedište Dunav-Drava cement

Tel: 
+385 (0)1 38 31 747
Fax: 
+385 (0)1 38 31 798
Dunav-Drava Cement d.o.o. Zagreb
Ivana Lučića 2a/10 kat
10000 Zagreb
Hrvatska

Duško Čuček

Direktor
Tel: 
+385 1 38 31 746
Fax: 
+385 1 38 31 798
Dunav-Drava Cement d.o.o. Zagreb
Ivana Lučića 2a/10 kat
10000 Zagreb
Hrvatska

Ozren Štignjedec

Referent za marketing, prodaju, ispitivanje tržišta i naplatu potraživanja
Tel: 
+385 1 38 31 757
Fax: 
+385 1 38 31 798
Dunav-Drava Cement d.o.o. Zagreb
Ivana Lučića 2a/10 kat
10000 Zagreb
Hrvatska

Tajana Krsnik

Administrator na poslovima prodaje i otpreme cementa
Tel: 
+385 1 38 31 747
Fax: 
+385 1 38 31 798
Dunav-Drava Cement d.o.o. Zagreb
Ivana Lučića 2a/10 kat
10000 Zagreb
Hrvatska

Lokacije

Kliknite na oznaku za dodatne infomacije