CEM I 52,5 N Kakanj

Portland cement CEM I 52,5 N namijenjen je za pripremu zahtjevnih betona za sve građevinske radove koji se izvode u propisanim uvijetima gradnje za armirane i nearmirane betonske objekte viših razreda čvrstoće (mostovi, tuneli, vijadukti, stanogradnja, izrada gotovih betonskih elemenata). Sadrži 95-100 % portland cementnog klinkera, do 5% sporednih dodatnih sastojaka i do 5% prirodnog gipsa kao regulatora vezivanja. Ova kombinacija klinkera i dodataka daje ovom cementu brži početak vezivanja, nešto veću toplinu hidratacije, visoke rane čvrstoće kao i povećane finalne čvrstoće. 

Karakteristike:

Karakteristične vrijednosti fizikalnih, mehaničkih i kemijskih svojstava za cement  CEM I 52,5 N i zahtjevi norme EN 197-1:2002/2005:

Fizikalna i mehanička svojstva:

CEM I – 52,5 NZahtjevi norme
Vrijeme početka vezivanja (min)110≥45
Postojanost volumena (mm)1,0≤10
Tlačna čvrstoća nakon 2 dana (MPa)27≥20
Tlačna čvrstoća nakon 28 dana (MPa)64≥52,5≤72,5

Kemijska svojstva:

SO3 (%)2.60≤4,0
Cl (%)0,01≤0,10


Kontrola kvalitete:

Proces proizvodnje dio je integriranog sistema upravljanja certificiranog prema međunarodnim normama ISO 9001:2008, ISO 14001:2009 i OHSAS 18001:2007. Uz redovnu internu kontrolu kvalitete proizvoda u svim fazama proizvodnje, provodi se i neovisna kontrola od strane IGH Split / GIT Tuzla. Proizvod podliježe dokazivanju usklađenosti prema HR EN 197-1:2005 / BAS EN 197-1:2002.   

Transport i skladištenje:   

  • Cement se isporučuje u rasutom stanju ili u vrećama mase 25kg ili 50 kg na drvenim paletama.  
  • Transportirati u prijevoznim sredstvima koja štite cement od utjecaja vlage.
  • Sredstva za transport u rasutom stanju prije punjenja cementom moraju biti očišćena od tvari koje mogu utjecati na kvalitet cementa.
  • Rasuti cement skladištiti u očišćenim silosima koji štite cement od vanjskih utjecaja.
  • Uvrećani cement skladištiti u suhom, prozračnom i natkrivenom prostoru.  

Rok trajanja:   

Uz pravilan transport i skladištenje, cement upotrijebiti u roku 6 (šest) mjeseci od datuma pakiranja (uvrećani cement), odnosno otpreme (rasuti cement).