CEM I 52,5 N Beremend

Portland cement CEM I 52,5 N kao vezivni materijal pogodan je za slijedeće namjene:

  • prednapregnute betonske konstrukcije
  • mostove, dvorane, armirano betonske elemente
  • izradu montažnih betonskih ploča, betonskih elemenata, ivičnjaka
  • konstrukcije izložene visokim mehaničkim uticajima poput kolnika, konstrukcije otporne na udarce i mraz
  • izradu ljepila, žbuke, maltera
  • monolitne konstrukcije visoke čvrstoća i armiranobetonske konstrukcije