CEM II/A-M (V-LL) 42,5N Beremend

Miješani portlandski cement CEM II/A-M (V-LL) 42,5 N kao vezivni materijal upotrebljiv je u građevinarstvu u slijedeće svrhe:

  • monolitne armirane konstrukcije za visoku i niskogradnju
  • za oblaganje prostora koji su pod mehaničkim terećenjem, pa moraju biti otporni na habanje betona, kao i za beton otporan na mraz
  • vodonepropusni beton, betonske konstrukcije hidrotehničkih objekata
  • estrih, malter i žbuku